Umowa na okres próbny a ciąża

W życiu różnie się wiedzie… czasem kobieta nie pracuje przez 5 lub więcej lat, raptem dostaje pracę na okres próbny (3 miesiące) i okazuje się, że jest w ciąży. Wówczas w głowie krążą różne myśli. Czy kiedy pójdzie po miesiącu na zwolnienie (L4) to pracodawca będzie mógł ją zwolnić? Albo czy umowa automatycznie zostanie przedłużona do czasu porodu? Wyjaśnienie poniżej.

 

Umowa ulega wydłużeniu

 

W zaistniałych okolicznościach umowa, która normalnie mogłaby ulec rozwiązaniu po okresie próbnym, czyli po 3 miesiącach. W tym wypadku jednak, kiedy kobieta jest w ciąży, okres jej trwania wydłuża się do dnia porodu. Na to wskazuje chociażby art. 177 ust. 1 KP, który mówi o tym, że w przypadku umów na okres próbny przekraczający 1 miesiąc, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy kobiecie będącej w ciąży. Chyba, że zaistnieją pewne okoliczności. Inna sytuacja jest gdy pracodawca ogłasza upadłość lub likwidację. W tej sytuacji musi określić termin rozwiązania umowy o pracę i powiadomić o tym swoją pracownicę. Jeżeli pracodawca nie będzie w stanie zapewnić kobiecie innej pracy, będą przysługiwały jej świadczenia określone w odrębnych przepisach.

 

Prawo do zasiłku chorobowego

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, kobieta uzyska prawo do zasiłku chorobowego po 30 dniach nieprzerwanego obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego. Czyli tak naprawdę już po miesiącu pracy. Jeżeli wówczas kobieta otrzyma zwolnienie chorobowe z tytułu ciąży, otrzyma zasiłek chorobowy, który będzie płatny w wysokości 100% podstawy. Zasiłek będzie wypłacany przez cały czas trwania zwolnienia, nawet do dnia porodu.

 

Kobieta ma też prawo do macierzyńskiego

 

Już po porodzie i rozwiązaniu umowy o pracę, kobieta będzie miała prawo do tak zwanego zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek ten będzie otrzymywała przez okres 1 roku. Musi tylko wcześniej zadbać o stosowne formalności – złożyć specjalny wniosek.

Podsumowując, kobieta która jest w ciąży i niedawno otrzymała pracę na okres próbny trwający 3 miesiące, ma takie same prawa jak kobieta, która pracuje na podstawie umowy na czas nieokreślony. Pracodawca nie może jej zwolnić w czasie trwania ciąży. Prawo do zwolnienia jej przysługuje tylko w określonych, wyjątkowych okolicznościach, kiedy to ona sama się do tego przyczynia, na to zwolnienie względem prawa w pełni zasługuje.


Copyright © 2019 Adwokaci Michałek i Partnerzy - Poznań | RODO