Zespół

Spółka Michałek i Partnerzy zatrudnia grupę wysoko
wykwalifikowanych prawników, co pozwala firmie na
kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych oraz
osób fizycznych.

Zuzanna Michałek - Strzelewicz
Adwokat - Partner

Tel.: +48 601 720 456
email: z.michalek@michalekipartnerzy.pl

Adwokat Zuzanna Michałek  Strzelewicz ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowe Studia UAM w zakresie Prawa Europejskiego, a także roczne kursy: Council of Europe Program on Human Rights oraz Introduction to English Law and the Law European Union.

W roku 2003 roku, po ukończeniu aplikacji adwokackiej i zdaniu egzaminu adwokackiego, została wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

W latach 2013 – 2016 roku adwokat Zuzanna Michałek Strzelewicz była Członkiem Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Poznaniu, aktualnie natomiast jest Wiceprezesem Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego od 2013 roku jest członkiem Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w województwie wielkopolskim.

Maciej Michałek
Adwokat - Partner

Tel.: +48 607 064 063
email: m.michalek@michalekipartnerzy.pl

Adwokat Maciej Michałek uzyskał stopień magistra nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 2004. W tym samym roku uzyskał także tytuł magistra na kierunku Zarządzanie i Marketing. Obecnie jest uczestnikiem specjalistycznych studiów podyplomowych z zakresu prawa karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Adwokat Maciej Michałek w latach 2013 – 2016 był członkiem Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej
w Poznaniu.

Decyzją Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej został wybrany Delegatem na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Do istoty działalności zawodowej adwokata należy to, że jego klient powierza mu swoje tajemnice. Jeżeli nie zostanie zapewniona
poufność, to nie może powstać zaufanie.

Nasze
główne specjalizacje
  • prawo cywilne

  • Prawo rodzinne

  • Zdarzenia medyczne

  • Obsługa podmiotów gospodarczych

  • Prawo karne

Copyright © 2019 Adwokaci Michałek i Partnerzy - Poznań | RODO