Zespół

Spółka Michałek i Partnerzy zatrudnia grupę wysoko
wykwalifikowanych prawników, co pozwala firmie na
kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych oraz
osób fizycznych.

Zuzanna Michałek - Strzelewicz
Adwokat - Partner

Tel.: +48 601 720 456
email: z.michalek@michalekipartnerzy.pl

Adwokat Zuzanna Michałek  Strzelewicz ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowe Studia UAM w zakresie Prawa Europejskiego, a także roczne kursy: Council of Europe Program on Human Rights oraz Introduction to English Law and the Law European Union.

W roku 2003 roku, po ukończeniu aplikacji adwokackiej i zdaniu egzaminu adwokackiego, została wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

W latach 2013 – 2016 roku adwokat Zuzanna Michałek Strzelewicz była Członkiem Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Poznaniu, aktualnie natomiast jest Wiceprezesem Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego od 2013 roku jest członkiem Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w województwie wielkopolskim.

Maciej Michałek
Adwokat - Partner

Tel.: +48 601 700 007
email: maciej.michalek@michalekipartnerzy.pl

Adwokat Maciej Michałek uzyskał stopień magistra nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 2004. W tym samym roku uzyskał także tytuł magistra na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ukończył również specjalistyczne studia podyplomowe z zakresu prawa karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W roku 2008 roku, po ukończeniu aplikacji adwokackiej i zdaniu egzaminu adwokackiego, został wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. W swojej praktyce zawodowej adwokat Maciej Michałek specjalizuje się w sporach sądowych o charakterze karnym, jak również cywilnym.

Adwokat Maciej Michałek czynnie bierze udział w pracach samorządu adwokackiego stąd też w latach 2013 – 2016 był sędzią Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Poznaniu, a od 2016 roku jest Członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, w ramach której pełnił funkcję Zastępcy Sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej, Kierownika Referatu Skargowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, zaś w 2021 roku został wybrany Wicedziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

Decyzją Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej adwokat Maciej Michałek został wybrany Delegatem na Krajowy Zjazd Adwokatury w Katowicach (2013), w Krakowie (2016) oraz w Bydgoszczy (2021).

 

Do istoty działalności zawodowej adwokata należy to, że jego klient powierza mu swoje tajemnice. Jeżeli nie zostanie zapewniona
poufność, to nie może powstać zaufanie.

Nasze
główne specjalizacje
  • prawo cywilne

  • Prawo rodzinne

  • Zdarzenia medyczne

  • Obsługa podmiotów gospodarczych

  • Prawo karne

Copyright © 2019 Adwokaci Michałek i Partnerzy - Poznań | RODO