Czy warto korzystać z usług mediatora rodzinnego?

mediator rodzinny poznań

Konflikty i wszelkiego typu kryzysy, które pojawiają się w rodzinie, mają bardzo duży wpływ na jej rozpad. Problemy te próbuje się rozwiązywać na różne sposoby, wszystko to po to, aby jednak mimo wszystko tę rodzinę uratować. Jedną z tych metod są mediacje. Pytanie tylko, czy mediator rodzinny to dobre rozwiązanie? Czy warto korzystać z jego usług? Mówi się, że nikt nic na tym nie traci, niczego nie ryzykuje, a w każdej chwili może zrezygnować. Ponadto sposób ten jest dużo skuteczniejszy i zdecydowanie tańszy niż proces sądowy. Korzyścią będzie wobec tego zastanowić się nad tą właśnie opcją.

 

Badania wykazały, że liczba rozwodów i separacji w ostatnim czasie nieustannie wzrasta i dzieje się to nie tylko w Polsce, ale też w wielu innych krajach. Konflikty i kryzysy prowadzące do separacji czy rozwodu pojawiają się bardzo łatwo i szybko. W celu podjęcia próby dogadania się, angażuje się osoby trzecie, tak zwanego mediatora. Dzięki specjalnie przygotowanym spotkaniom można dojść do porozumienia, choć nie zawsze. Metoda ta okazuje się skuteczna, ale tylko w określonych, niektórych sytuacjach. Nie oznacza jednak, że nie warto próbować. Duże znaczenie w tym wszystkim mają chęci dogadania się z pozostałymi członkami konfliktu.

Mediacje na pewno w znacznym stopniu zmniejszają liczbę rozwodów, a często też przyczyniają się do tego, że te rozwody kończą się mimo wszystko w przyjaznej atmosferze, bez kłótni. To też ma bardzo duże znaczenie, szczególnie gdy rozwód biorą osoby mające dziecko lub dzieci.

Dlaczego mediacja rodziny jest tak ważna?

Mediator to osoba postronna, która za zgodą stron towarzyszy członkom rodziny w rozwiązywaniu konfliktu. Prowadzi tak zwane mediacje, czyli procedurę rozwiązywania sporu czy wspomnianego konfliktu. Spotkanie to pozwala wszystkim uczestnikom na uzgodnienie, zdefiniowanie kwestii spornych, określenie potrzeb i interesów poszczególnych osób, a także na zmniejszenie barier komunikacyjnych. Co więcej, proces ten jednocześnie umożliwia opracowanie propozycji rozwiązań. Mediacje mają na celu wypracowanie dobrowolnego, obustronnie korzystnego porozumienia. Istotą tego rodzaju spotkań jest dojście do zrozumienia drugiej strony, a także wypracowanie ugody. Mediator w tych okolicznościach pomaga rozważyć wszelkie możliwe rozwiązania negocjowane w warunkach współpracy. Dąży głównie do tego, aby znaleźć rozwiązanie korzystne dla wszystkich uczestników mediacji i przede wszystkim możliwe do wprowadzenia w życie. Dużo łatwiej jest dokonać takich ustaleń w odpowiedniej, bezstresowej atmosferze, niż w sądzie, kiedy jest naprawdę nerwowo i nieprzyjemnie. Warto pewne kwestie ustalić wcześniej, aby też sprawę ewentualnego rozwodu sobie usprawnić i ułatwić.

Mediacja szansą na porozumienie

Mediacje rodzinne mogą być stosowane praktycznie we wszystkich sporach pomiędzy członkami rodziny i tylko w momencie, kiedy wszystkie ze stron wyrażają na to zgodę. Mediacja to dobra opcja w sprawach rozwodowych, o podział majątku po rozwodzie czy też związanych z orzekaną przez sąd opieką nad dzieckiem. Czasem zdarza się jednak, że mediacja nie jest uwzględniana w czasie sporów czy konfliktów, gdyż nie ma najmniejszych szans na jej powodzenie. Mediacja nie jest możliwa w momencie, kiedy w rodzinie stosowana jest przemoc, występuje uzależnienie czy na przykład choroba psychiczna. Jeżeli żadna ze stron biorąca udział w mediacji nie bierze pod uwagę możliwości kompromisu, to wówczas takie spotkanie nie ma sensu, bo nawet wielogodzinne rozmowy do niczego dobrego nie doprowadzą.

 

Przeważnie proces mediacyjny obejmuje od dwóch do pięciu spotkań. Jedno trwa od jednej do czterech godzin. Mediacje te są prowadzone przez odpowiednio przeszkolonych mediatorów przeważnie w specjalnych ośrodkach mediacyjnych.

Podsumowanie

Podsumowując, mediacje są sposobem na wszelkie konflikty i spory pojawiające się w rodzinie, często prowadzące do separacji czy rozwodu. Jeżeli jest choć najmniejsza szansa na dogadanie się między stronami, zaleca się właśnie uczestnictwo w takich spotkaniach. To też wygodna opcja, która umożliwia podjęcie pewnych ustaleń dotyczących podziału majątku. Nie zawsze tego typu tematy trzeba poruszać w sądzie. Można wszystko ustalić wcześniej, dogadać się na drodze obustronnych kompromisów. Nie za każdym razem mediacja przynosi efekt. Nie każdy konflikt czy spór nadaje się do rozstrzygania w ten właśnie sposób. Jednak mediacje są zupełnie dobrowolne, zawsze można się wycofać, na tym nic się nie traci, a można naprawdę wiele zyskać.

 

Warto też mieć na uwadze to, że jakość przebiegającej mediacji nie zawsze zależy od doświadczenia mediatora. Głównie na porozumienie wpływ mają uczestnicy sporu oraz ich chęci. Wiadomo jednak, że rozglądając się za tym specjalistą, lepiej zwrócić uwagę na jego wykształcenie, wiedzę, doświadczenie i zdolności w zakresie mediacji. W towarzystwie osób trzecich dużo łatwiej jest się porozumiewać. Dlatego w takich okolicznościach korzyścią jest wziąć udział w tego rodzaju spotkaniach, które zresztą odbywają się w odpowiedniej atmosferze, w specjalnym miejscu.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat mediacji rodzinnych, zapraszamy na podstronę: Mediator rodzinny Poznań


Copyright © 2019 Adwokaci Michałek i Partnerzy - Poznań | RODO