Kiedy jest potrzebny mediator sądowy?

Nie każdy konflikt możliwy jest do rozwiązania bez udziału osób trzecich. Czasem emocje ponoszą obie strony, co uniemożliwia podejmowanie konstruktywnej dyskusji, jak również zażegnanie ewentualnych sporów. W takich sytuacjach najlepszą możliwą opcją jest skorzystanie z pomocy specjalisty, jakim jest choćby mediator sądowy. Dzięki niemu nawet najtrudniejszy zatarg zostanie rozstrzygnięty.

Mediator sądowy pomaga rozwikłać spory ku zadowoleniu obu stron

Mediator sądowy umożliwia rozwiązanie sporów w taki sposób, aby obie strony konfliktu były zadowolone. Jego zadaniem jest znalezienie takiej solucji, która spełni oczekiwania osób biorących udział w mediacjach. Mediator – jak sama nazwa jego funkcji wskazuje – ma pogodzić zwaśnione strony. I w większości przypadków – jeśli strony wykazują taką wolę – jest to możliwe.

 

Najważniejszą cechą mediatora jest bezstronność. Niemożliwe byłoby dla niego znalezienie odpowiedniego rozwiązania dla obu stron, gdyby faworyzował jedną z nich. Nie zaleca się zatem, aby mediator pochodził z rodziny, którejś ze stron konfliktu, czy też należał do bliskiego grona znajomych. Osoba pełniąca funkcję mediatora stara się skupić na najważniejszym aspekcie konfliktu, doprowadzić do chwilowego “zawieszenia broni” i dać stronom możliwość na wspólne rozwiązanie sporu.

 

Niekiedy może dojść do sytuacji, gdy strony nie są w stanie dojść do porozumienia, a metody, które proponują sobie nawzajem, uważają za krzywdzące. Wtedy to najczęściej mediator proponuje wyjście z sytuacji. Zadaniem mediatora nie jest nadanie dyskusji merytorycznego tonu, ale naprowadzenie osób w konflikcie na rozmowę, która nie ma emocjonalnego zabarwienia i dąży do rozstrzygnięcia sedna problemu.

Kiedy warto poprosić o pomoc mediatora?

Najczęściej z pomocy mediatora korzysta się przy sprawach rozwodowych. Tego rodzaju spory są najtrudniejsze do rozwikłania ze względu na często emocjonalne nastawienie współmałżonków względem siebie. Podział majątku i ustalenie praw do opieki nad dziećmi to kwestie, które budzą największe poruszenie. Wśród zagadnień, w których rozwodnicy nie mogą znaleźć porozumienia, można wyróżnić także te związane z podziałem obowiązków, praw, a także majątku zgromadzonego wspólnie podczas trwania małżeństwa.

 

Drugą sytuacją, w której mediacje są zalecane, są sytuacje konfliktowe w firmie. Jeśli dochodzi do konfliktu interesów pomiędzy wspólnikami lub kontrahentami, skorzystanie z pomocy mediatora jest zazwyczaj korzystniejsze niż zwrócenie się ze sprawą do sądu arbitrażowego. Nie tylko ze względu na możliwość dialogu, ale także pod względem finansowym. Przeciągająca się sprawa sądowa może być bardzo kosztowna.

Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe to kolejna sytuacja, w której pomoc mediatora sądowego jest jak najbardziej wskazana. Formalności związane ze spadkami mogą przeciągać się latami, co jest niekorzystne dla całej rodziny. Również pod względem pojawienia się – w toku sprawy – ewentualnych konfliktów pomiędzy osobami spokrewnionymi. Mediator sądowy bardzo dobrze sprawdza się przy sprawach spadkowych, gdyż jego osoba umożliwia członkom całej rodziny wypracowanie rozwiązania, które nie będzie dla nikogo krzywdzące. Pozwala to uniknąć niedomówień i późniejszych ewentualnych roszczeń.

 

Ostatnią popularną sytuacją, w której rozwiązaniu może pomóc mediator sądowy, są spory pomiędzy pracownikami i pracodawcami. Dzięki mediatorowi strony konfliktu mogą szybciej i mniejszym kosztem wypracować rozwiązanie, które zadowoli zarówno właściciela firmy, jak i wykonawcę zlecenia.


Copyright © 2019 Adwokaci Michałek i Partnerzy - Poznań | RODO